Skip to main content
Coaching op werk en participatie

Kennis en Ervaring

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de functie van werkcoach. Als werkcoach ben ik bezig om mensen die een uitkering ontvangen en werk zoeken terug te laten stromen naar de arbeidsmarkt. Daarbij zorg ik ervoor dat alle partijen tevreden zijn; een werknemer die vanuit zijn of haar kracht handelt, een werkgever met toegevoegde waarde en een gemeente met een hogere maatschappelijke participatie en arbeidsre-integratie.

Ik heb deze coachende functie bij verschillende gemeenten op diverse manieren ingevuld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het begeleiden van mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt door te sturen op sollicitatieactiviteiten en het geven van empowerment- en sollicitatietraining;
 • Het begeleiden van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt d.m.v. activeren richting hulpverlening, vrijwilligerswerk en/of werkervaringsplaatsen;
 • Ontwikkel- en uitstroomprojecten initiëren en coördineren gericht op participatie, werk en tegenprestatie;
 • Werkzoekenden matchen op vacatures en werkervaringsplaatsen, het begeleiden van deze werkervaringstrajecten bij de werkgevers en het zorgen voor doorstroom naar betaald werk.

In de praktijk

Wanneer iemand (al enige tijd) buiten het arbeidsproces staat, kan het lastig zijn om een baan te vinden. Dit heeft een effect op het algehele welbevinden van deze mensen. De meeste mensen willen zich namelijk graag nuttig voelen door hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Door deze inactiviteit ontstaat er een disbalans met als gevolg dat passiviteit toeneemt aangezien bepaalde hersenfuncties minder worden geprikkeld en uitgedaagd.

Daarnaast is het uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mensen die in schaarste leven minder goed gebruik kunnen maken van de zogenaamde executieve functies van de hersenen. Vanuit deze wetenschap is het belangrijk om de functies van het lichaam en de hersenen goed te stimuleren.

Denk bijvoorbeeld aan:
• Plannen, organiseren en tijdmanagement
• Impuls en emotie regulatie
• Werkgeheugen, taakinitiatie en doelgerichte vasthoudendheid

Ofwel; functies die nodig zijn voor een succesvolle en duurzame re-integratie.

Wat heb ik te bieden?

Vanuit de opgedane ervaring, ontwikkeling in coaching en bewustzijn heb ik kennis, vaardigheden en instrumenten tot mijn beschikking die ik in kan zetten om deze executieve functies te stimuleren.

Mijn visie hierachter is dat in de toenemende hectiek van alledag mensen gebaat zijn bij methoden die hen tot rust brengen waardoor overzicht ontstaat. Zelfhulpmethoden zoals meditatie, TaiJi – Qigong, en coaching in de natuur bieden de ondersteuning waardoor mensen kunnen bouwen aan een stabiele basis.  Deze methoden zorgen ervoor dat de executieve functies van de hersenen beter gebruikt worden. Vanuit deze gegronde basis kan men verder groeien en maakt dat mensen uitdagende situaties beter het hoofd kunnen bieden, een lange termijn visie weten te ontwikkelen en de kans op het slagen van arbeidsre-integratie wordt bevordert.

Heeft u als gemeente of tussenpartij interesse om kennis te maken?
Neem dan contact met mij op.

Werkervaring

 • Individuele coaching
 • Trainingen verzorgen
 • Projecten coördineren
 • Activering naar werk of participatie
 • Ondersteunen werkgeverspunt

Studie

 • TaiJi-Qigong docentopleiding
 • Psychosociale Basiskennis (Post HBO)
 • Leven en Loopbaancoaching (Post HBO)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO Bachelor)

Cursussen

 • Oplossingsgericht Coachen
 • Motiverende Gespreksvoering
 • Vipassana Meditatie
 • Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
Mensen de tools aanreiken tot zelf ontwikkeling

Kennis maken?

Beschikbaar voor ZZP opdrachten van 24 tot 28 uur

Neem contact op