Skip to main content

Dio Miskotte

Een spiritueel wezen in een menselijke ervaring.

Als ik in één zin zou mogen omschrijven wat ik ben, dan zou dat het zijn.
En daarna komt de rest van het verhaal.

Alle ervaringen en omstandigheden in het leven zijn vormend en bepalen de subjectieve waarheid zoals deze door ieder individu wordt waargenomen.
Als ziel heb ik gekozen voor een aardse ervaring met veel onveiligheid, onzekerheden en aardse verleidingen.

Het bracht mij al op jonge leeftijd op het pad van persoonlijke en spirituele ont-wikkeling. Het besef dat ik licht mag  schijnen op de schaduwplekken (onbewuste) in mijn leven biedt een interessante en helende reis.
Op deze oneindige reis heb ik heel wat lagen mogen afpellen om zo nu en dan onverdeelde eenheid te mogen ervaren.

De reis heeft me naar diepe herinneringen en oude wijsheden geleidt.
Oude tradities en wijsheden vanuit het Taoisme, Boeddhisme en Sjamanisme laten mij een diepe verbondenheid met het leven ervaren.
Naast dat ik diverse coachopleidingen en cursussen heb gevolgd die meer gericht zijn op de westerse psychologie, vormen deze levens filosofieën mijn dagelijkse onderzoek.

Wie vrij wil leven, moet bereid zijn iedere dag te sterven.

Wat dit gezegde mij vertelt is dat ik alle waarheden die ik denk te kennen, alle ervaringen die ik opdoe, te ervaren in het moment en me er niet aan vast te houden. Deze waarheden te mogen onderzoeken en af te mogen leggen wanneer de situatie daar om vraagt.

We leven in een transitie van tijdperk, wat te zien is op mondiale schaal. Alles is in beweging, er is chaos en dat is nodig voordat er een nieuwe orde kan ontstaan.
Vele oeroude tradities hebben geschreven over deze transitie. We worden uitgenodigd om meer intuïtief te voelen in plaats van enkel in en vanuit ons hoofd te leven.
Dit pad geeft mijn leven richting om nieuwe perspectieven te ont-dekken. Wat betekent een dagelijkse en continue reflectie en open gewaarzijn naar wat zich aandient.

Loskomend van vele illusies ervaar ik een enorme speelsheid in en met het leven. Loskomend van de ideeën hoe het leven zou “moeten” zijn begint voor mij ware spontaniteit. Dat deel ik graag met de dierbare mensen om mij heen en ondersteun met heel mijn hart de mensen die zich open stellen voor dit onderzoek.

“In de stilte zijn alle antwoorden aanwezig,

stop met zoeken en het zal jou vinden”

Vanuit openheid en zichtbaarheid dichter bij jezelf komen

Kennis maken?

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Neem contact op